Dagsorden for et typisk møde

Dagsordenen kan til enhver tid ændres med forholdsvis kort varsel, men vi tilstræber i Seest Netværk at følge denne skabelon:

Aktivitet Varighed
Velkomst ved styregruppen  5 minutter.
Kort præsentation fra hvert medlem - hvis nye til stede. 10 minutter.
20 minutters præsentation af dagens firmaprofil 20 minutter.
Dagens tema / evt. Café Proces eller foredrag med inviteret taler. 60 minutter.
De korte meldinger – ”Bordet rundt” uden alle behøves at sige noget 15 minutter.
Dating / netværk / leads til hinanden 10 minutter.
Afrunding ved styregruppen  2 minutter.

 

Café Processen

Målet med denne proces er at alle deltagerne i Seest Netværkets møder bliver engagerede.

Et typisk forløb under denne proces kan se sådan ud:

  1. Deltagerne deles af styregruppen i 4 ca. lige store grupper pr. bord. Hvis grupperne bliver over 8 deltagere dannes evt. en/flere yderligere grupper. Det er styregruppens opgave at mikse grupperne, så der er så lidt sammenfald i gruppesammensætningen som muligt fra gang til gang.

  2. Dagens tema offentliggøres fra start, f.eks. ”Den effektive leder” eller ”Det effektive personlige salg”.

  3. Samtidig er der på de 4 borde lagt et af dagens ”underspørgsmål” – her på bord 1 f.eks. ”Hvordan skaffer jeg mig mere tid?”. På de 3 andre borde ligger tilsvarende et underspørgsmål til ”Den effektive leder”. Driftsledelsen har sammen med det ”dagsansvarlige” medlem ansvaret for at hovedtema og underspørgsmålene er på plads fra mødets begyndelse.

  4. Ved hvert bord er der udpeget en ordstyrer/referent. Dette medlem bliver ved bordet, mens spørgsmålet også behandles af de nye grupper, der kommer til bordet.

  5. Når der er gået ca. 12 minutter kommer der et signal fra styregruppen, der sikrer, at drøftelserne afbrydes og gruppen dirigeres med uret til næste opgave. Det skal være effektivt, hvis alle skal have mulighed for at komme til orde.

  6. Processen afsluttes efter 1 time med signal.

  7. De 4 referenter sender straks referatet fra deres bord/spørgsmål til styregruppen, der samler guldkornene i et lille skrift, der eftersendes til medlemmerne sammen med referat fra mødet. Godkendes endeligt på førstkommende møde.